قیمت جوجه يکروزه گوشتی در تاریخ ۲۱-۰۴-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 16000
حداکثر قیمت 19000
تلفن تماس --------