قیمت جوجه يکروزه گوشتی در تاریخ ۱۴-۰۹-۱۳۹۸

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 32500
حداکقر قیمت 35500
تلفن تماس --------