قیمت جوجه يکروزه گوشتی در تاریخ ۱۵-۰۵-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 7000
حداکثر قیمت 10000
تلفن تماس --------