قیمت جوجه يکروزه گوشتی در تاریخ ۲۹-۱۰-۱۳۹۸

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 40500
حداکقر قیمت 43500
تلفن تماس --------