قیمت جوجه يکروزه گوشتی در تاریخ ۱۹-۰۱-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 3000
حداکقر قیمت 5500
تلفن تماس --------