قیمت جوجه يکروزه گوشتی در تاریخ ۱۲-۰۴-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 28000
حداکثر قیمت 31000
تلفن تماس --------