قیمت جوجه يکروزه گوشتی در تاریخ ۲۷-۰۶-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 15000
حداکثر قیمت 18000
تلفن تماس --------