قیمت جوجه يکروزه گوشتی در تاریخ ۱۳-۰۵-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 7000
حداکثر قیمت 10000
تلفن تماس --------