قیمت جوجه يکروزه گوشتی در تاریخ ۰۶-۰۷-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 8000
حداکثر قیمت 11000
تلفن تماس --------