قیمت جوجه يکروزه گوشتی در تاریخ ۰۷-۰۷-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 11000
حداکثر قیمت 14000
تلفن تماس --------