قیمت جوجه يکروزه گوشتی در تاریخ ۰۳-۰۸-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 23000
حداکثر قیمت 26000
تلفن تماس --------