قیمت جوجه يکروزه گوشتی در تاریخ ۰۶-۱۲-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 31500
حداکثر قیمت 37000
تلفن تماس --------