قیمت جوجه يکروزه گوشتی در تاریخ ۳۰-۰۱-۱۴۰۰

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 51500
حداکثر قیمت 57000
تلفن تماس --------