قیمت جوجه يکروزه گوشتی در تاریخ ۱۲-۰۲-۱۴۰۰

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 53500
حداکثر قیمت 59000
تلفن تماس --------