قیمت جوجه يکروزه گوشتی در تاریخ ۲۲-۰۳-۱۴۰۰

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 51000
حداکثر قیمت 55000
تلفن تماس --------