قیمت جوجه يکروزه گوشتی در تاریخ ۲۵-۰۶-۱۴۰۰

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 60000
حداکثر قیمت 64000
تلفن تماس --------