قیمت جوجه يکروزه گوشتی در تاریخ ۰۵-۰۸-۱۴۰۰

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 69000
حداکثر قیمت 72000
تلفن تماس --------