قیمت روز نهاده ها

قیمت جوجه يکروزه گوشتی در تاریخ ۰۶-۱۱-۱۴۰۰

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 70000
حداکثر قیمت 76000
تلفن تماس --------