قیمت روز نهاده ها

قیمت جوجه يکروزه گوشتی در تاریخ ۲۱-۰۴-۱۴۰۳