قیمت جوجه يکروزه تخمگذار در تاریخ ۱۰-۰۳-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 40000
حداکقر قیمت 50000
تلفن تماس --------