قیمت جوجه يکروزه تخمگذار در تاریخ ۲۷-۱۲-۱۳۹۷

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 50000
حداکقر قیمت 60000
تلفن تماس --------