قیمت جوجه يکروزه تخمگذار در تاریخ ۲۵-۰۶-۱۳۹۸

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 20000
حداکقر قیمت 30000
تلفن تماس --------