قیمت جوجه يکروزه تخمگذار در تاریخ ۲۹-۱۰-۱۳۹۸

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 35000
حداکقر قیمت 40000
تلفن تماس --------