قیمت جوجه يکروزه تخمگذار در تاریخ ۱۴-۰۱-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 35000
حداکقر قیمت 40000
تلفن تماس --------