قیمت جوجه يکروزه تخمگذار در تاریخ ۰۷-۰۷-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 70000
حداکثر قیمت 77000
تلفن تماس --------