قیمت جوجه يکروزه تخمگذار در تاریخ ۱۱-۰۹-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 75000
حداکثر قیمت 80000
تلفن تماس --------