قیمت جوجه يکروزه تخمگذار در تاریخ ۰۶-۰۹-۱۴۰۰

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 140000
حداکثر قیمت 150000
تلفن تماس --------