قیمت روز نهاده ها

قیمت جوجه يکروزه تخمگذار در تاریخ ۲۱-۰۴-۱۴۰۳