قیمت تخم مرغ در تاریخ ۱۳-۰۳-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 66500
حداکقر قیمت 82000
تلفن تماس --------