قیمت تخم مرغ در تاریخ ۲۴-۱۰-۱۳۹۷

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 64000
حداکقر قیمت 75000
تلفن تماس --------