قیمت تخم مرغ در تاریخ ۲۱-۰۱-۱۳۹۸

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 54000
حداکقر قیمت 62500
تلفن تماس --------