قیمت تخم مرغ در تاریخ ۰۸-۱۱-۱۳۹۸

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 74000
حداکقر قیمت 87500
تلفن تماس --------