قیمت تخم مرغ در تاریخ ۱۷-۰۳-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 73000
حداکقر قیمت 85000
تلفن تماس --------