قیمت تخم مرغ در تاریخ ۲۵-۰۷-۱۳۹۸

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 63000
حداکقر قیمت 70500
تلفن تماس --------