قیمت تخم مرغ در تاریخ ۲۵-۰۸-۱۳۹۸

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 69000
حداکقر قیمت 78000
تلفن تماس --------