قیمت تخم مرغ در تاریخ ۲۵-۰۹-۱۳۹۸

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 72000
حداکقر قیمت 83000
تلفن تماس --------