قیمت تخم مرغ در تاریخ ۱۹-۰۵-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 78000
حداکثر قیمت 93000
تلفن تماس --------