قیمت تخم مرغ در تاریخ ۰۱-۱۲-۱۳۹۸

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 74000
حداکقر قیمت 84000
تلفن تماس --------