قیمت تخم مرغ در تاریخ ۲۹-۰۶-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 124000
حداکثر قیمت 137000
تلفن تماس --------