قیمت تخم مرغ در تاریخ ۱۴-۰۱-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 72000
حداکقر قیمت 88000
تلفن تماس --------