قیمت تخم مرغ در تاریخ ۲۰-۰۱-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 69000
حداکقر قیمت 84000
تلفن تماس --------