قیمت تخم مرغ در تاریخ ۰۸-۰۳-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 64500
حداکقر قیمت 72000
تلفن تماس --------