قیمت تخم مرغ در تاریخ ۰۸-۱۱-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 175000
حداکثر قیمت 204000
تلفن تماس --------