قیمت روز نهاده ها

قیمت تخم مرغ در تاریخ ۱۵-۰۹-۱۴۰۲