قیمت مرغ زنده در تاریخ ۲۱-۰۱-۱۳۹۸

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 80000
حداکقر قیمت 105000
تلفن تماس --------