قیمت مرغ زنده در تاریخ ۲۵-۰۴-۱۳۹۸

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 88000
حداکقر قیمت 103000
تلفن تماس --------