قیمت مرغ زنده در تاریخ ۳۱-۰۶-۱۳۹۸

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 80500
حداکقر قیمت 95000
تلفن تماس --------