قیمت مرغ زنده در تاریخ ۱۹-۰۹-۱۳۹۸

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 80000
حداکقر قیمت 98000
تلفن تماس --------
نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 81000
حداکقر قیمت 98000
تلفن تماس --------