قیمت مرغ زنده در تاریخ ۲۴-۰۲-۱۳۹۸

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 66000
حداکقر قیمت 90000
تلفن تماس --------