قیمت مرغ زنده در تاریخ ۲۳-۰۷-۱۳۹۸

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 85000
حداکقر قیمت 97000
تلفن تماس --------