قیمت مرغ زنده در تاریخ ۲۸-۰۵-۱۳۹۸

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 88000
حداکقر قیمت 113000
تلفن تماس --------