قیمت مرغ زنده در تاریخ ۲۴-۱۰-۱۳۹۷

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 88000
حداکقر قیمت 97800
تلفن تماس --------