قیمت مرغ زنده در تاریخ ۰۴-۰۲-۱۳۹۸

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 82000
حداکقر قیمت 103000
تلفن تماس --------