قیمت مرغ زنده در تاریخ ۰۱-۰۷-۱۳۹۸

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 81500
حداکقر قیمت 95000
تلفن تماس --------
نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 81500
حداکقر قیمت 95000
تلفن تماس --------