قیمت مرغ زنده در تاریخ ۲۹-۱۰-۱۳۹۸

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 71000
حداکقر قیمت 97000
تلفن تماس --------
نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 72000
حداکقر قیمت 97000
تلفن تماس --------