قیمت مرغ زنده در تاریخ ۰۸-۱۱-۱۳۹۸

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 74000
حداکقر قیمت 94000
تلفن تماس --------