قیمت مرغ زنده در تاریخ ۲۵-۰۸-۱۳۹۸

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 83000
حداکقر قیمت 97000
تلفن تماس --------