قیمت مرغ زنده در تاریخ ۲۱-۰۸-۱۳۹۸

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 84500
حداکقر قیمت 98000
تلفن تماس --------