قیمت مرغ زنده در تاریخ ۱۴-۰۹-۱۳۹۸

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 77000
حداکقر قیمت 97000
تلفن تماس --------