قیمت مرغ زنده در تاریخ ۲۱-۰۴-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 106500
حداکثر قیمت 142000
تلفن تماس --------